Biographies Tagalog Versions?

You can find Biographies in Tagalog or Filipino Version in http://biograpiya.blogspot.com

Tuesday, November 18, 2008

Rosa Sevilla Alvero


Rosa Sevilla Alvero was born in Rajah Matanda, Tondo Manila on March 4, 1879. She is a child of the couple Ambrosio Sevilla a seargent in Spanish Military in the Philippines and Silvina Tolentino a close relative of the writer Aurelio Tolentino.

She graduated in Assumption College as a teacher. She is a writer and an orator both fluent in Filipino and Spanish. She had been the editor of Vida Filipino, Buhay Pilipino, La Vanguardia, Taliba, El debate and La Opinion.

Rosa Sevilla Alvero also known as social worker, poet, and an activist for women.


Filipino Translation from wikemedia:


Si Rosa Sevilla Alvero ay ipinanganak sa Daang Rajah Matanda sa Tondo, Maynila noong Marso 4, 1879. Ang buo niyang pangalan ayon sa kanyang partida bautismo ay Rosa Lucia Sevilla. Ang kanyang mga magulang ay sina Ambrosio Sevilla, isang sarhento ng hukbong Kastila at si Silvina Tolentino y Rafael na kamag-anak ng mandudulang si Aurelio Tolentino. Siya ay nagtapos ng kursong Maestra Superior sa Kolehiyo ng Assumption. Nakilalang manunulat at mambibigkas sa wikang Kastila at Tagalog. Naging patnugot siya ng Vida Filipino, Buhay Pilipino at Pajima de la Mujer ng La Vanguardia. Naging manunulat din siya ng Taliba, El Debate at La Opinion.

Sa kabuuan siya ay isang guro, social worker na naging aktibo sa mga kilusang pambabae. Sa larangan ng panitikan siya ay makata, mandudula, at mambibigkas. Ang ilan sa kanyang mga akda ay La Mejor , El Sueno del Poeta, Prisonera de Amor, La Loca de Hinulugang Taktak at marami pang iba.